Valberedningen - Nyckeln till (ännu) bättre styrelsearbete inom ideell sektor

Tisdagen den 4 februari 2020


Styrelsen är motorn i organisationen. Den ska utveckla organisationen strategisk, vara ytterst ansvarig för kontroll av organisationen och samtidigt vara den högsta företrädaren. I styrelsen ska olika intressen, kort och lång sikt och begränsade resurser hanteras. Styrelsens sammansättning ska på ett lämpligt sätt spegla organisationen och samtidigt kunna vara nydanande.

Det är alltså viktigt att styrelsen är väl sammansatt av personer med tillräcklig olikhet för att tillföra många perspektiv och samtidigt tillräckligt lika för att samarbeta på ett bra sätt. Valberedningen är därför en av organisationens viktigaste funktioner. Dess arbete spelar stor roll för vilka som väljs till styrelsen och därmed för organisationens långsiktiga arbete.

Vid denna ideella frukost vill vi uppmärksamma valberedningens viktiga roll och dela med oss av tips och idéer i valberedningsarbetet. Frukosten passar för valberedningar i olika typer av föreningar, förbund, församlingar och andra ideella organisationer. Även styrelseledamöter och tjänstemän som arbetar med förenings-/organisationsutveckling har nytta av frukosten. Även om stiftelser ofta inte har en valberedning, kan många av tankarna tillämpas även vid rekrytering av ledamöter till stiftelser.

Valberedningens analysarbete
- Organisationens förutsättningar - vad är det styrelsen ska styra?
- Vad ska styrelsen göra för att skapa värde?
- Vilka kompetenser behövs för det?
- Hur ser det ut idag?

Valberedningens rekryteringsarbete
- Utforma "kravprofilen"
- Nominera eller inte
- Hur ska vi "sälja in" jobbet som styrelseledamot?
- Leta kandidater
- Välja kandidater

Valberedningens arbetssätt
- Planering och samordning

Föreläsare är Johan Sverker, som till vardags är rådgivare på PwC för den ideella sektorns frågor och där främst arbetar med styrning, ledning och organisering av ideell verksamhet. Johan är också lärare på Styrelseakademien och har arbetat med ett stort antal styrelser och valberedningar i större och mindre organisationer. Han har också över tio års erfarenhet som verkställande ledamot i styrelsen i en ideell förening. 

Datum och tid Tisdagen den 4 februari 2020, kl. 08.00-09.00
Registrering och frukost från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Senast fredagen den 31 januari 2020
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson
eller ring 010-212 57 84. Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Therese Hedberg eller ring 010-212 63 60.


Seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

För mer information om vad som är aktuellt just nu besök oss på:
www.pwc.se - "PwC-ideell sektor".

Registrera dig här för att få aktuella inbjudningar till våra seminarier och events.

 

Denna händelse är inte längre bokningsbar